TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Sauna Manager Oy:n henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
tietosuojaseloste.
Viimeksi muutettu 15.8.2018.

1 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Sauna Manager Oy
Y-tunnus: 2769787-2
Hallimestarinkatu 3
20780 KAARINA
myynti [at] saunamanager.fi

2 Rekisterin nimi

Sauna Manager Oy:n asiakasrekisteri.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sauna Manager Oy kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja silloin kun asiakas tekee tilauksen, rekisteröityy
sivustomme käyttäjäksi/kanta-asiakkaaksi, tilaa uutiskirjeen, osallistuu järjestämiimme kilpailuihin tai on yhteydessä
asiakaspalveluumme. Keräämme tietoja vierailustanne myös evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä löydätte tämän
tietosuojaselosteen lopusta.

Henkilötietojen käsittelyn perustana on asiakkaan ja Sauna Manager Oy:n välinen sopimus (tilaus) tai asiakkaan
erillinen suostumus (vapaaehtoinen rekisteröityminen, uutiskirjeen tilaaminen tai kilpailuun osallistuminen tms.).

Alla on kuvattu tarkemmin henkilötietojen käyttötarkoitukset:

3.1 Tilaukset

Tarvitsemme henkilötietojanne tilausten käsittelyyn, kauppasopimukseen, toimitukseen ja arkistointiin.
Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä tilausten yhteydessä, jotta voimme käsitellä tilauksenne ja toimittaa sen
teille.

3.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelulle esitetyt kysymykset, reklamaatiot ja takuuasiat vaativat meiltä henkilötietojenne käsittelyä.
Tarkoituksena on auttaa teitä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja myös lakiin perustuva tarve käsitellä tietojanne
mm. reklamaatioiden, takuuasioiden ja tuoteturvallisuusasioiden yhteydessä.

3.3 Markkinointi

Käytämme henkilötietojanne kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä analysointiin ja tilastointiin.

3.4 Asiakasarvonnat

Käytämme järjestämiemme kilpailujen yhteydessä henkilötietojanne. Mikäli erillistä markkinointilupaa ei ole
annettu, niin tietoja käytetään ainoastaan mahdollisesta voitosta ilmoittamiseen.

3.5 Verkkokaupan kehitys- ja parannustoimenpiteet

Käsittelemme henkilötietojanne kehittääksemme ja parantaaksemme asiakaskokemustanne ja verkkokaupamme
toimintaa.

3.6 Lakien mukaan toimiminen

Käsittelemme henkilötietojanne kirjanpito-, verotus- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimalla tavalla.

3.7 Väärinkäytösten ehkäisy

Käsittelemme henkilötietoja estääksemme mahdolliset väärinkäytökset verkkokaupassamme.

4 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
• Asiakkaan nimi (etu- ja sukunimi)
• Osoitetiedot
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Tilaushistoria ja käsittely/lähetystiedot
• Asiakkaan itse vapaaehtoisesti tuottama sisältö kuten asiakaspalaute, tarjouspyynnöt, tuotearvostelut sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot, kiinnostuksen kohteet tai muut vastaavat tiedot
• Muita asiakkuuteen liittyviä teknisiä tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän yhteyden IP-osoite, verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
• Asiakkaan asiakas- ja myyntipalveluumme lähettämät sähköpostiviestit tilauskäsittelyyn/asiakaspalveluun, tuotekyselyihin tai reklamaatio- ja takuuasioihin liittyen

5 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään mm.

• tilauksen tekemisen yhteydessä (kauppasopimus)
• rekisteröidyttäessä kanta-asiakkaaksi ja/tai jättäessään tarjouspyyntöjä
• uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
• tuotearvostelun tallentamisen yhteydessä
• asiakaspalvelun yhteydessä sekä asiakkaan osallistuessa kilpailuihin tai kyselyihin

Asiakkaaseen liittyviä tietoja syntyy tietojärjestelmiimme myös verkkokaupan normaalin käytön yhteydessä.

6 Tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoihin on pääsy vain Sauna Manager Oy:n työntekijöillä. Myös Sauna Manager Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivilla alihankkijoilla ja yhteistyökumppaneilla (kuten kuljetusliikkeet, maksuvälitysoperaattorit ja tavarantoimittajat) on oikeus käyttää henkilötietoja tehtävän edellyttämällä tavalla esim. tilauksen toimitusta varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös Sauna Manager Oy:n jälleenmyyjille.

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta Sauna Manager Oy:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja uutiskirjeen lähettämiseen käytämme mm. seuraavien EU:n ulkopuolisten tahojen palveluja:

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Twitter: Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Youtube: Youtube LLC, 901 Cherry Avenue, Second Floor, San Bruno, CA 94066, USA

7 Rekisterin suojauksen ja tietojen säilytyksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyviä tietosuojakäytäntöjä kuten säännöllinen tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistaminen, anonymisointi tai minimointi silloin kun se on lain mukaan mahdollista. Esim. tilauksen ja asiakaspalvelun viestien osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

8 Asiakkaan / Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus nähdä tiedot joita rekisteriin hänestä on tallennettu sekä pyytää niihin liittyen oikaisua tai tietojensa poistamista tai käytön rajoittamista.

Rekisteröitynyt asiakas voi tarkistaa omat perustietonsa sekä tilaus- ja tarjouspyyntötietonsa sisäänkirjautuneena. Perustietoja voi myös itse muuttaa palvelussa (poislukien sähköpostiosoite).

Asiakas voi itse perua uutiskirjeen tilauksensa koska tahansa käyttämällä uutiskirjeen lopusta löytyvää linkkiä tai lähettämällä viestiä asiakaspalvelumme.

8.1 Oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tiedot

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriimme on tallennettu. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”.

8.2 Oikeus pyytää tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa muutosta tai oikaisemista. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”.

8.3 Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristämme. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”. Tietojen poistaminen on mahdollista vain seuraavissa tilanteissa:

• Henkilötietojen säilyttämiselle ei enää ole perusteita siihen tarkoitukseen johon ne on alunperin kerätty
• Asiakas on perunut suostumuksensa tietojen säilyttämiselle eikä säilytykselle ole voimassaolevaa lakiin perustuvaa velvoitetta
• Asiakas on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä, joka on tehty oikeutetun edun perusteella ja asiakkaan intressi ylittää meidän intressimme
• Olemme käsitelleet tietoja lainvastaisesti
• Henkilötiedot tulee poistaa lakiin perustuvaan velvoitteeseen perustuen

8.4 Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”.

8.5 Oikeus vastustaa käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”.

8.6 Oikeus vastustaa suoramarkkinointia

Asiakkaalla on oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Tällöin voitte olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme, jolloin poistamme henkilötietonne suoramarkkinoinnista.

8.7 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tämä tarkoittaa, että rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jolloin ne on mahdollista siirtää toiselle rekisterinpitäjälle. Katso kohta ”Pyynnön tekeminen”.

8.8 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

8.9 Pyynnön tekeminen

Tietojen tarkastus-, muutos- ja poistamispyynnöt tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö osoitteeseen: Sauna Manager Oy, Hallimestarinkatu 3, 20780 KAARINA. Pyynnössä tulee mainita asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (sama osoite jolla olet tuotteita tilannut tai ollut meihin yhteydessä) sekä pyynnön luonne ja tarkennukset. Pyynnön mukana on toimitettava kopio pyynnön tekijän passista tai henkilökortista. Huomaathan että mikäli pyynnössä annetuilla tiedoilla ei voida yksiselitteisesti tunnistaa käyttäjää tai pyynnön tiedot ovat puutteelliset, ei mitään tietoja voida luovuttaa tai muuttaa.

Pyynnön vastaus toimitetaan lähtökohtaisesti asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli emme pysty lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen toteuttamaan pyyntöä kokonaan tai osittain, ilmoitamme asiakkaalle tästä sähköpostitse. Emme vastaa asiakkaan roskapostiin joutuneista viesteistä.

Vastaamme pyyntöihin mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Useista toistuvista saman henkilön tieto- tai muutospyynnöistä saatamme periä käsittelymaksun ennen pyynnön käsittelemistä.

9 Evästeistä

Eväste eli cookie on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin pyytää saada tallentamaan tietokoneelle (ml. mobiililaitteet) vierailijan tunnistamiseksi verkkosivustolla. Evästeiden avulla palveluntarjoaja voi kehittää palveluaan entistä asiakasystävällisemmäksi, analysoimaan sivustonsa käyttöä ja tarjota asiakkailleen kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja muita etuja.

Käyttäjä voi torjua evästeiden käytön käyttämänsä selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan verkkopalvelun käytön lopetuksen jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät toiminnot voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Palvelussamme käytetyt evästeet voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia. Pitkäkestoiset evästeet pysyvät tallessa sille asetettuun aikarajaan asti. Pysyviä evästeitä käytetään mm. tukemaan kaupan toiminnallisuutta (kuten ostoskorin säilyvyys) sekä sivuston sisäisen haun parantamiseen.

Lyhytaikaiset (ns. istuntokohtaiset) evästeet tallentuvat vain verkkosivustolla vierailun ajaksi käyttäjän laitteelle. Lyhytaikainen eväste häviää heti, kun verkkoselain suljetaan.

Käyttäessänne www.saunamanager.fi -sivustoa annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.

10 Yhteydenotot

Tietosuoja-asioihin liittyvissä asioissa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse (katso kohta 1 Rekisterinpitäjän yhteystiedot).